Immanuelskyrkan

Immanuelskyrkan ligger i centrala Stockholm och är en församling med ca 1400 medlemmar. lmmanuelskyrkan är en kristen gemenskap för människor från hela världen. Vi är en församling, men inbjuder till gudstjänst på flera språk och under många former och traditioner. Vi värdesätter mångfald och vill att vår församling präglas av värme, kärlek och respekt. Vi strävar efter en miljö där barn och ungdomar utvecklas, där människor får stöd, där tron får växa. Här ska alla kunna känna sig hemma. Immanuelskyrkan är en arbetsplats där varje uppdrag och arbetsinsats syftar till att bygga upp helheten i församlingen. Varje del kan vara unik, men förhållningssättet och bemötandet är gemensamt; värdigt, respektfullt och ödmjukt.