Melleruds pastorat

Melleruds pastorat innefattar för närvarande fyra församlingar, Holm, Ör, Skållerud och Bolstad. Kyrkotillhörigheten ligger på 67% och pastoratet följer kommunens geografiska gränser. Församlingsinstruktionen redogör för pastoratets förhållningssätt till Svenska kyrkans grunduppgift: BRÖD som står bl.a för bön, bredd, barn, bröd, relevans, relation, öppenhet, dop och delaktighet. Pastoratet genomgår en indelningsändringsprocess som förväntas att vara klar 2024.