Partille församling

Partille församling med kyrkorna Partille och Jonsered vill vara en öppen och välkomnande församling med ett gott samarbete med kommun, förening och näringsliv. Vi har ett väl genomtänkt Gudstjänstliv med en trogen skara som firar högmässa varje söndag. I Partille församling finns också en rik verksamhet - både fasta grupper och öppna verksamheter för alla åldrar, men med ett särskilt fokus på barn och unga. Här finns också ett rikt musik- och körliv, med sex olika körer. Arbetslaget på nio personer består av präster, diakoner, pedagoger och musiker. Det är ett starkt, kompetent och kreativt gäng som dessutom är lugna och stabila. Du får ro med oss!