Sköllersta församling

Sköllersta församling är belägen i Hallsbergs kommun, 2,5 mil söder om Örebro. Ca 3 000 medlemmar ger oss förtroende att varje dag verka för att evangeliet sprids i ord, ton och handling. Församlingen är en utpräglad landsortsförsamling med administrativt centrum i Pålsboda där samtliga 13 anställda utgår ifrån. Församlingen har fem kyrkor belägna i Sköllersta, Pålsboda, Svennevad, Hjortkvarn och Bo.