Svenska kyrkan i Utlandet

Svenska kyrkan har 32 församlingar och bedriver verksamhet på ytterligare ett 100 tal platser. Utlandsförsamlingarna arbetar på samma sätt som en församling i Sverige med samma uppdrag i gudstjänst, undervisning, mission och diakoni. Uppdraget är att vara kyrka och möta människor med svenskspråkig identitet utanför Sveriges gräns.