Svenska kyrkan Tjörn

Svenska kyrkan Tjörn omfattar geografiskt Tjörn med fyra församlingar – Stenkyrka, Rönnäng, Valla och Klövedal. Drygt 10.500 kyrkotillhöriga (16.200 inv.) och i organisationen arbetar ca. 50 personer. Här finns tydlig samverkan med kommunen, lokala föreningar, kyrkor/samfund och organisationer, om vi ser som värdefullt och vill fortsätta utveckla. På vår hemsida kan du se mer om församlingen och vårt pastorat.