Trosa församling

Trosa församling sträcker sig över orterna Trosa, Vagnhärad och Västerljung i Sörmland, söder om Stockholm. Här finns både charmig kuststad, något av bruksort och vacker landsbygd. Församlingen har fyra kyrkor, fem begravningsplatser och två församlingshem. Vi är en inflyttningsförsamling där många av våra ca 9000 församlingsmedlemmar är barn och unga. Församlingens verksamheter och gudstjänstliv genomsyras av att alla ska känna sig välkomna.