Kiruna pastorat bildades 2014 med Jukkasjärvi, Karesuando och Vittangi församlingar. Det bor närmare 23 000 människor inom pastoratets gränser. De flesta, ca 18 000 bor i tätorten Kiruna och resten i och runt ett 50-tal byar. Kiruna pastorat har en yta på 20 553 kvadratkilometer och är mångkulturellt. Samisk, tornedalsk, finsk- och svensk kultur dominerar men här finns också många människor med rötter långt från Sveriges gränser.

Komminister 100%

Komminister till Vittangi församling

Kiruna pastorat rekryterar en komminister med placering i Vittangi församling. 

Komministern ingår i pastoratets ledningsgrupp och ansvarar på kyrkoherdens delegation för församlingens arbete inom den grundläggande uppgiften – gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. 

Vittangi församling är en del av Kiruna pastorat och har ett aktivt församlings- och gudstjänstliv. Församlingen och medarbetarna är kallade att finnas i vardagen för människor både i glädje och sorg. Personalgruppen är väl fungerande och sammansvetsad sedan lång tid.

Församlingen består av flera byar med olika folk- och språkminoriteter som alla är lika värdefulla. Detta tillhör församlingens identitet och här vill man att människor ska kunna höra budskapet om Kristus på sitt eget språk. Ett arbete pågår med flerspråkig kyrka och skapandet av en kyrka för alla. 

I Vittangi församling utvecklas samarbetet med andra kristna samfund som upplevs som en stor rikedom. 
Kiruna pastorat och Vittangi församling har ett samverkansavtal med EFS sedan 2022, med två stycken deltidsanställda präster och gudstjänstledare från missionsrörelsen. Svenska kyrkan vill i Vittangi församling vara där den mest behövs, mitt ute bland folket.

Tjänstebeskrivning

Kiruna pastorat
Pastoratet bildades 2014 och består av Jukkasjärvi, Karesuando och Vittangi församlingar.

Alla församlingar präglas av väckelserörelsen som vuxit fram här, vilken är en del av den kyrkliga fromhetstradition som är stark inom de tre församlingarna. Det finns ett starkt ekumeniskt samarbete inom pastoratet.

I församlingarna firas ett omfattande gudstjänstliv med olika inriktningar alltifrån vanlig gudstjänst, högmässa, musikgudstjänster och andakter på äldreboenden. Gudstjänsterna hålls i kyrkorna, kapellen och bönehusen. Kapellen och bönhusen används aktivt och drivs av stiftelser. 

Kiruna pastorat arbetar med utmaningen att få tre olika församlingar att känna samhörighet och enhet, samtidigt som de ska kunna behålla sin identitet och särart. 

Till komministertjänsten i Vittangi församling söker vi dig som:

  • är engagerad, positiv och har arbetsglädje och visioner
  • kan se helheten, men också det lilla och den enskilde
  • har ett flertal års erfarenhet som präst i församlingsarbete
  • vill vara med och utveckla Svenska kyrkans arbete i Vittangi församling
  • kunskaper i nordsamiska, meänkieli och finska är meriterande

Övrigt

Vi vill att du har körkort B.
Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Tillträde efter överenskommelse

Ansökan med sedvanliga ansökningshandlingar ska vara oss tillhanda senast 2023-02-26 till postadress:

Kiruna pastorat
Finngatan 1
981 31 Kiruna

Alternativt via e-post till: kiruna.pastorat@svenskakyrkan.se 

För mer information:

Kyrkoherde, Lena Tjärnberg
0980-678 02, lena.tjarnberg@svenskakyrkan.se

Fackligt ombud KyrkA, Peter Werner
0911-27 41 15, peter.werner@svenskakyrkan.se

LIKNANDE JOBB

Präst med särskilt...


Mer info
& Ansökan
Göteborgs stift

Präst i Bergum med...


Mer info
& Ansökan
Göteborgs stift

Komminister i...


Mer info
& Ansökan
Göteborgs stift

Präst till Ullareds...


Mer info
& Ansökan
Göteborgs stift

Vi söker ny komminister


Mer info
& Ansökan
Strängnäs stift

Komminister 100%


Mer info
& Ansökan
Lunds stift

Präst till...


Mer info
& Ansökan
Växjö stift

Präst


Mer info
& Ansökan
Linköpings stift

Komminister


Mer info
& Ansökan
Linköpings stift