I hela Svenska kyrkan finns ungefär 23 000 anställda. Av dessa arbetar flertalet i någon av de cirka 1 500 församlingarna som som täcker hela Sverige. Svenska kyrkan i Örebro – Örebro pastorat – är gemensam arbetsgivare för de åtta församlingar och gemensamma enheter som ingår i vårt pastorat. Totalt har vi närmare 300 anställda. Vi har två personalstrateger, Eva-Marie Lennartsson och Sune Gunnarsson, som bl.a. arbetar med personalfrågor och rekryteringsprocesser.

Sjukhuspräst vid Olaus Petri församling

Universitetssjukhuset i Örebro (USÖ) är en av de största arbetsplatserna i Örebro. Där finns sjukhuskyrkan som en viktig och naturlig del. Sjukhuskyrkan på USÖ är ett ekumeniskt arbetslag med fyra anställda. Här finns en präst, en diakon, en musiker (c:a 25%) och en pastor anställd av Frikyrkornas Samarbetsråd för Sjukhuskyrkan på USÖ.

Svenska kyrkans anställda i Sjukhuskyrkan ingår i arbetslaget i Olaus Petri församling med cirka 20 anställda. Regelbundet sker samarbete och utveckling i samverkan med medarbetare i pastoratets övriga församlingar och gemensamma enheter. Det är viktigt att Sjukhuskyrkan har goda relationer till sjukhusets personal och ledning. 

Örebro Olaus Petri är en församling inom Örebro pastorat och Strängnäs stift i Svenska kyrkan. Församlingen är belägen i norra Örebros centrala delar där också USÖ finns.

Om tjänsten

Tjänsten är en 100% tillsvidaretjänst. I uppdraget ingår, som huvudfokus, enskilda samtal med patienter, anhöriga och personal. Därutöver sker samverkan med sjukhuset i sorgegrupper och stödsamtalsgrupper. Att leda och delta i föreläsningar, undervisning och utbildning, stilla dagar (retreater) är också en del av tjänsten liksom att leda gudstjänster och riter. Sjukhusprästen deltar också i församlingens högmässor och kyrkliga handlingar i Olaus Petri kyrka och medverkar i personalfortbildningar. Att ha beredskap vissa helger kan ingå utifrån uppgjort schema.etc

Sjukhusprästen arbetar i kontinuitet med de värderingar som präglat den andliga vård som församlingen bedrivit på sjukhuset under lång tid. Arbetet som utförs i dialog med medarbetarna i Sjukhuskyrkan och sjukhusledningen, behöver präglas av en nyfikenhet och öppenhet som skapar goda möten och mötesplatser.

Vi erbjuder en tjänst knuten till ett levande församlingsarbete i ett pastorat med goda resurser. Du kommer att ha stora möjligheter att utforma din tjänst inom dina ramar.

Vi söker dig, präst i Svenska kyrkan som:

  • har dokumenterad erfarenhet av själavårdande samtal 
  • är intresserad av relationsbygge och arbeta ekumeniskt
  • är intresserad av att, och kan möta människor i olika livssituationer
  • är trygg i din identitet
  • är engagerad och bidrar till ett gott arbetsklimat
  • är flexibel för att möta de behov som uppstår

Själavårdsutbildning liksom arbete i institutionssjälavård är meriterande.

Ansökan till tjänsten görs senast 2023-06-04 genom att du här nedan klickar på ansökningslänken. Där kan du enkelt bifoga personligt brev och CV. Vi behandlar endast ansökningar som skickats in via den här länken. 

Intervjuer sker i domkapitlet 2023-06-19, intervjuer sker i församlingen 2023-07-12 och 13. 
Tillträde så snart som möjligt.

Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Församlingsherde Kent Karlson
019-15 46 83
kent.karlson@svenskakyrkan.se 

Här kan du läsa mera om vår församling: www.svenskakyrkan.se/orebro/vill-du-veta-mer-om-oss-i-olaus-petri

Välkommen med din ansökan!

LIKNANDE JOBB

Vi söker präst till...


Mer info
& Ansökan
Västerås stift

Förbandspräst


Mer info
& Ansökan
Luleå stift

Präst som vill bryta...


Mer info
& Ansökan
Göteborgs stift

Arbetsledande...


Mer info
& Ansökan
Skara stift

Präst till Teleborg...


Mer info
& Ansökan
Växjö stift

Ledig tjänst:...


Mer info
& Ansökan
Karlstads stift

Fängelsepräst


Mer info
& Ansökan
Lunds stift

Komminister eller...


Mer info
& Ansökan
Växjö stift

Vi söker komminister 100%


Mer info
& Ansökan
Uppsala stift