Spånga-Kista församling är en av Stockholms största församlingar där stadsdelarna Akalla, Husby, Kista, Hjulsta, Tensta, Rinkeby, Bromsten, Lunda, Solhem, Sundby och Flysta ingår. Vår församling ligger i nordvästra Stockholm och är med sina cirka 90 000 invånare den till folkmängden största församlingen i Stockholms stift. Av församlingsinvånarna är cirka 15 000 medlemmar i Svenska kyrkan. Församlingen ingår i Spånga kontrakt tillsammans med Vällingby och Hässelby församlingar. Den bildades 1 januari 2010 genom en sammanläggning av Spånga och Kista församlingar.

Församlingspedagog

Vi söker en pedagog! Är du den vi söker?

Vi har ett grymt bra ungdomsteam i församlingen; en nyanställd ungdomspräst, en diakon, en musiker och en trainee som börjar i höst. Nu söker vi dig som vill vara med och att forma ungdoms- och konfirmandarbetet tillsammans med oss.

Församlingen satsar på ungdomsarbetet och vi har tre konfirmationsalternativ, ungdomsläger och ledarutbildning. Tillsammans med teamet leder du konfirmand- och ungdomsarbetet. Ditt ansvar är bland annat att ha helhetsperspektivet, vara sammankallande och handleda vår trainee. Här finns stora chanser till att forma och utveckla vårt pedagogiska arbete med inriktning ung och konfirmand.

Du har ett flertal pedagoger som kollegor som bildar en yrkeskategori med regelbundna möten.

Din huvudsakliga arbetsplats blir i Kista kyrka, men arbetet utförs i hela församlingen.

Vem är du?

Du tycker om att jobba med ungdomar och vill se dem växa. Du gillar att undervisa, åka på läger och är öppen för nya kontakter med omvärlden.

Du är väl förankrad i Svenska kyrkans evangelisk-lutherska tradition och du bejakar både nytänkande och tradition. Du är öppen inför andra trosinriktningar och nyfiken på att vara kyrka i mångfaldens vardag.

Samtidigt som du är en ledare så behöver vi en lagspelare som kan växla mellan rollerna. Vi söker dig som både har en kreativ och en strukturerad sida.

Vi söker dig som är församlingspedagog eller motsvarande.

Ansökan

Vill du veta mer så ring arbetsledande diakon Christina Ohlsson tel. 076 535 80 40 eller kyrkoherde Jerker Alsterlund tel. 08 505 990 11.

Välkommen med din ansökan senast den 11 juni 2023.

Dina ansökningshandlingar och ett personligt brev mejlar du till: spanga-kista.forsamling@svenskakyrkan.se 

Christina Ohlsson
Diakon
Direkt: 08-505 990 40
Mobil: 0765-35 80 40
E-post: christina.ohlsson@svenskakyrkan.se

Jerker Alsterlund
Kyrkoherde
Direkt: 08-505 990 11
E-post: jerker.alsterlund@svenskakyrkan.se