Ny

Kyrkomusiker 100%

Uppsala stift | 13 dagar kvar!
Håbo pastorat överensstämmer geografiskt med Håbo kommun. Här bor 22.000 människor, varav 12.000 är medlemmar i Svenska kyrkan. Pastoratet ligger i ett naturskönt mälarlandskap, rikt på...
Håbo pastorat

Kaplan "huspräst" 100%

Uppsala stift | 9 dagar kvar!
Roslagens östra pastorat består av tio församlingar i östra delen av Norrtälje kommun. Församlingarnas uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning, diakoni och mission. Församlingarna har ca...
Roslagens östra pastorat

Kyrkomusiker 100%

Uppsala stift | 1 dag kvar!
I Vendel-Tegelsmora församling finns tre kyrkobyggnader, Tegelsmora, Vendel och Örbyhus. Församlingen finns i en månghundraårig kulturbygd med en stark folkmusiktradition. Många småföretagare finns...
Vendel-Tegelsmora församling

Ungdomspedagog till Vaksala församling, Uppsala pastorat

Uppsala stift | 1 dag kvar!
Svenska kyrkan Uppsala är de sex tätortsförsamlingarna i samverkan, och ansvarar också för Uppsala kyrkogårdar. Fem av församlingarna bildade 2014 Uppsala pastorat med gemensam styrelse och ledning. Tillsammans...
Svenska kyrkan Uppsala