Församlingspedagog 100% med musikalisk kompetens

Uppsala stift
Vattholma pastorat med församlingarna Ärentuna, Lena och Tensta, tillhör Uppsala kommun och har ca 7300 kyrkotillhöriga. Här finns tre medeltida kyrkor med tillhörande kyrkogårdar. Pastoratet ligger strax norr...
Vattholma pastorat

Vi söker diakoner 100%

Uppsala stift | 6 dagar kvar!
I västra delen av Norrtälje kommun ligger Roslagens västra pastorat. De två stora tätorterna är Hallstavik och Rimbo och här finns även flera mindre samhällen och byar. Här finns också...
Roslagens västra pastorat

Vi söker kyrkoherde

Uppsala stift | 7 dagar kvar!
Dellenbygdens pastorat är en del av Svenska kyrkan. Bjuråker-Norrbo och Delsbo församling ingår i pastoratet. Vårt uppdrag att fira gudstjänst, bedriva undervisning och vara medmänniskor till hjälp. Vi...
Dellenbygdens pastorat

Kyrkoherde

Uppsala stift | 9 dagar kvar!
Bälingebygdens församling ligger drygt en mil norr om centrala Uppsala. Tätorterna Bälinge och Lövstalöt präglas av inflyttning av främst barnfamiljer. Församlingen bildades i januari 2010 då fyra...
Bälingebygdens församling

Komminister 100%

Uppsala stift | 6 dagar kvar!
Valbo-Hedesunda pastorat består av Valbo och Hedesunda församlingar med drygt 16 000 invånare, varav ca 74 % är medlemmar i Svenska kyrkan. Det finns tre kyrkor, två kapell och tre församlingsgårdar, där...
Valbo-Hedesunda pastorat