Svenska kyrkan Jönköping, Växjö stift, gestaltar församlingens grundläggande uppdrag i en dynamisk kontext som växer med knappt 2000 invånare om året. Församlingen verkar i en kommun som på sikt tar höjd för 200 000 invånare. En utvecklingskurva som påverkar och förändrar förutsättningarna för invånare, näringsliv, föreningsliv och kristna församlingar som vår. Jönköpings församling arbetar med utgångspunkt i tio kyrkor, organiserade i tre geografiska verksamhetsområden. Församlingen driver tre förskolor, familjerådgivning, samtalsmottagning och diakonimottagning. Vi finns på sjukhuset, på högskolan och i kriminalvården. Församlingen söker även nya kreativa arbetssätt, för närvaro i Munksjöstaden; en stadsdel som på sikt blir den mest tättbefolkade delen i vår stad. Begravningsverksamheten arbetar i fyra verksamhetsområden. Den växande staden avspeglas även inom denna del av församlingens arbete.

Församlingspedagog till Råslätts kyrka

Äntligen! Nu tillsätter vi en församlingspedagog till Råslätt, Jönköpings församling.

Råslätts kyrka ligger mitt i stadsdelen Råslätt och ingår i verksamhetsområde Söder i Jönköpings församling. Inom verksamhetsområdet återfinns även Gräshagen, Ljungarum och Södra Munksjöstaden/Skeppsbron. Råslätt är en stadsdel som sjuder av liv, ekumenik, kultur och gemenskap. Råslätts kyrka är en central mötesplats för alla åldrar.

Här är miljön mångkulturell och det är ett ständigt flöde av mänskliga möten. Arbetslaget är erfaret och bildar tillsammans med många ideella medarbetare, en stabil grund för arbetet som kyrka här. Kyrkan kännetecknas av ekumenik, öppen kyrka, diakoni, utvecklande undervisning, bön och ett levande gudstjänstliv. Totalt sett är vi i verksamhetsområde Söder ett 20-tal medarbetare.

Vi vill att du som församlingspedagog:

  • är förankrad i Svenska kyrkans tro och liv.
  • vill och kan leda vårt barn och ungdomsarbete och dess utveckling.
  • är beredd att frimodigt förkunna evangeliet om Jesus Kristus i både ord och handling.
  • vill vara en aktiv del i att utveckla församlingslivet. På Råslätt hjälps vi alla åt och vi får bäras och bära varandra i gemensam daglig bön. Vi bygger församling tillsammans med våra engagerade tillhöriga och ideella medarbetare, där varje person är en levande byggsten.
  • är beredd att i schemat tjänstgöra helger, kvällar och läger, då du kommer att arbeta bland annat med söndagsskolan, konfirmander, kyrkröra och familjeläger.
  • har ett diakonalt hjärta och vill vara med i arbetet för en kyrka som är öppen och ekumenisk.
  • har social kompetens för att knyta och vidareutveckla kontakter med skolor och fritidsgårdar i området.
  • vill vara en aktiv del av pedagogkollegiet i församlingen och i nära samarbetet med pedagogkollegierna i verksamhetsområde söder.

Välkommen med din ansökan!

Låter detta intressant, ta en kontakt med arbetsledande komminister Rebecca Jansdotter Hultqvist om du vill veta mer.

Telefon: 036-30 35 54
Mobil: 0730-70 35 67
Epost: rebecca.jansdotterhultqvist@svenskakyrkan.se.

Om anställningen

Tjänsten är på heltid.
Tillträde enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag den 1 juli 2024. Vi tillämpar löpande urval under ansökningstiden.

Fackliga företrädare

Zebastian Strömberg, Vision telefon 0470-70 48 48.

LIKNANDE JOBB

Församlingspedagog 100%


Mer info
& Ansökan
Uppsala stift

Församlingspedagog i...


Mer info
& Ansökan
Strängnäs stift

Församlingspedagog 100%


Mer info
& Ansökan
Stockholms stift

Församlingspedagog...


Mer info
& Ansökan
Härnösands stift

Församlingspedagog 100%


Mer info
& Ansökan
Göteborgs stift

Församlingspedagog...


Mer info
& Ansökan
Skara stift

Församlingspedagog


Mer info
& Ansökan
Härnösands stift