Svenska kyrkan i Trollhättan består av ett pastorat där tre församlingar ingår – Trollhättan, Götalunden och Lextorp. Trollhättans pastorat är ett av de större pastoraten i Skara stift. Pastoratet utgörs av de centrala delarna av Trollhättans stad och landsbygden väster om staden. I det området bor det ca 48 672 innevånare och knappt 51 %, ca 24 880, av dessa är tillhöriga Svenska kyrkan. Församlingslivet är rikt och varierat och utgår från de fyra kyrkorna – Trollhättans kyrka, Skogshöjdens kyrka, Götalundens kyrka och Lextorpskyrkan - och Kyrkans hus, som finns i olika stadsdelar av Trollhättan. Totalt har pastoratet ca 110 personer anställda, vilka arbetar indelade i sju olika arbetslag som leds av en arbetslags/verksamhetschef.

Två verksamhetschefer

Inför en ny organisation som träder i kraft 1 januari 2025 söker församlingen nu två verksamhetschefer

Strömmar av levande vatten

Välkommen till Trollhättan!
Trollhättan ligger längst västerut i Skara stift, 70 km norr om Göteborg. Kommunikationerna är väl utbyggda och ger goda möjligheter till pendling. Mitt i staden finns fallen och slussarna som under decennier gett kraft, och skapat möjlighet till handel och kommunikation. Trollhättan är också en stad som under lång tid varit präglad av innovativt tänkande och förmåga till omställning. Detta förhållningssätt präglar även församlingen inför den tid som ligger framför. Sedan 2022 är hela staden en församling med fyra kyrkor. Dessutom bedriver församlingen verksamhet på Högskolan Väst och Norra Älvsborgs Länssjukhus. 

Församlingens vision är ”att vara närvarande i det liv som är”.

Inför en ny organisation som träder i kraft 1 januari 2025 söker församlingen nu två verksamhetschefer

Trollhättan Södra

Inom detta område finns de centrala delarna av staden, samt områdena Lextorp och Kronogården. Förutom ett rikt gudstjänstliv, finns en stor musikverksamhet med flera olika körer, samt många konfirmander. Kyrkans närvaro i mötet med människor av olika etnicitet och tro är en viktig del av församlingens liv och verksamhet. Samverkan med det omgivande samhället är en självklarhet. Trollhättans församling ingår i nätverket Framtiden Bor Hos Oss. Den diakonala verksamheten är framträdande och kommer att fördjupas ytterligare i samverkan med Göteborgs stadsmission. Inom detta område finns församlingens finskspråkiga arbete, samt arbetet på Högskolan Väst.

Trollhättan Norra

Detta område består bland annat av Götalunden, och områdena på västra sidan av älven, bl.a. Skogshöjden, Björndalen och Strömslund. Förutom gudstjänstlivet, ligger tonvikten på barn- och familjeverksamhet, samt ett omfattande konfirmandarbete. Församlingslivet präglas i hög grad av öppna mötesplatser med stort ideellt engagemang. Församlingen samverkar i hög grad med det omgivande samhället, inte minst inom skolverksamheten. Inom detta område finns även sjukhuskyrkan på NÄL som bedrivs i ekumenisk samverkan, samt församlingens arbete inom polismyndigheten.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som verksamhetschef i Trollhättans församling arbetar du på kyrkoherdens delegation och leder ett arbetslag på ca 20 personer som består av diakoner, präster, kyrkomusiker, pedagoger/fritidsledare och vaktmästare. Du ingår i kyrkoherdens ledningsgrupp och arbetar i nära samverkan med övriga verksamhetschefer och arbetsledare. Du kommer att ha ett tydligt och långtgående mandat inom beslutad ram.

Dessutom kommer du att arbeta med:

  • Strategisk och visionär verksamhetsplanering.
  • Personalansvar och arbetsledning.
  • Utvecklingssamtal och lönerevision.
  • Arbetsmiljöansvar enligt delegation.

Till stöd i din tjänst finns en väl fungerande administrativ avdelning med bland annat ekonomi, kommunikation och HR-funktion.

Vem är du?

Vi tror du har en hög social kompetens och värdesätter det mellanmänskliga mötet, både externt och internt inom arbetsplatsen. Du deltar aktivt i ledningsgruppens arbete i syfte att utveckla Trollhättans församling och dess vision. Du arbetar strategiskt, stöttande och empatiskt, samt uppmuntrar till kreativitet och nytänkande. Mod och integritet är utmärkande drag i din person. Du står tryggt förankrad i Svenska kyrkans tro och tradition med en stark vilja att söka vägen framåt i en ny tid.  

Kvalifikationskrav

Vigd präst/diakon enligt Svenska kyrkans ordning, dokumenterad ledarskapsutbildning. Dokumenterad erfarenhet av personalledning.

Meriterande:

  • Dokumenterar kompetens inom arbetsrätten och arbetsmiljölagen.
  • Tidigare erfarenhet av förändringsarbete.
  • Tidigare erfarenhet av projektledning.

Om tjänsten

Tjänsten är 100% arbetsledning. Individuell lönesättning tillämpas. Organisationen eftersträvar jämställdhet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Urval och intervjuer kommer att äga rum i augusti. Återkoppling sker under första halvan av augusti

Varaktighet/Arbetstid

Heltid, tillsvidareanställning                                              

Lön

Månadslön
Svenska kyrkans avtal -23                                                                               

Postadress   

Box 161
461 24 TROLLHÄTTAN    

Arbetsgivare

Trollhättans församling                         

Ansökan

Skicka cv och personligt brev via e-post till trollhattans.ansokningar@svenskakyrkan.se senast den 27 juni 2024.

Ange någon av följande: 

  • Verksamhetsschef Trollhättan Södra
  • Verksamhetsschef Trollhättan Norra

Kontaktpersoner                                                            

Kyrkoherde Henrik Törnqvist
0520 – 47 29 29
henrik.tornqvist@svenskakyrkan.se                    
Tillgänglig för frågor 10 – 14 juli                         

Fackliga kontaktpersoner

Vision Björn Carlstedt
bjorn.carlstedt@fv.vision.se
0511-285 30

KyrkA Anna-Lisa Saar
0727-21 95 71
anna-lisa.saar@kyrka.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Till bemannings- och rekryteringsföretag och försäljare:
Vi undanber oss bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

LIKNANDE JOBB

Kyrkogårds- och...


Mer info
& Ansökan
Strängnäs stift

Enhetschef 100%


Mer info
& Ansökan
Sverige, Gävle