Från de täta skogarna till den vidsträckta skärgården är Piteå församling en av Luleå stifts största församlingar med 20 500 medlemmar och över 50 anställda. I församlingen ingår fem kyrkor varav två är samarbetskyrkor och en i samverkan med EFS. Församlingen har ett omfattande diakonalt arbete, en stor barn- och ungdomsverksamhet och en etablerad volontärverksamhet. Församlingen driver utöver detta även mångkulturella mötesplatser med bland annat svenska för invandrare. Till stor del präglas verksamheten av goda kontakter och samarbeten med både skola och övriga samhället. Piteå församling vill vara en församling i utveckling i ett föränderligt samhälle.

Komminister/samarbetskyrkopräst till Furubergskyrkan

Vi söker dig som är präst och som vill leda, utveckla och blicka framåt i arbetet!

Furubergskyrkan är en samarbetskyrka mellan Piteå församling och EFS Furubergskyrkan. Här finns en väl fungerande barnverksamhet, fyra körer, ett piggt och varierat utbud av temakvällar och mycket mer. Kom och jobba med oss!

En av tio präster

Du blir en av tio i präster i kollegiet och en del av det stora arbetslaget. Du finns med i det församlingsgemensamma arbetet med exempelvis kyrkliga handlingar, undervisning och gudstjänstsamordning. 

Tjänsten har sin specifika placering i Furubergskyrkan, en samarbetskyrka där Piteå församling och EFS Furubergskyrkan bedriver gemensamt arbete.  

Väl uppbyggt arbete

Prästen har ett särskilt ansvar att samordna och utveckla gudstjänster och annan verksamhet i området, i nära dialog med frivilliga krafter och arbetslag. Här finns ett väl uppbyggt arbete med stor delaktighet av föreningens medlemmar. Vi har en önskan om att utveckla arbetet så att fler, inte minst ungdomar och de som är mitt i livet, kan finna gemenskap och får ta del av och vara aktiva i kyrkans liv.

God kännedom om både EFS och Svenska kyrkan är meriterande. 

Du är prästvigd enligt Svenska kyrkans ordning och förankrad i den kristna tron. EFS-präster kan också söka tjänsten. Det kommer då att hanteras som ett dispensärende av domkapitlet. Tjänsten förutsätter körkort och tillgång till bil. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Domkapitlet behörighetsprövar de sökande. Tillträde enligt överenskommelse. 

Ansökan

Skicka din ansökan med CV, personligt brev, prästbrev och referenser till: anna-karin.jonsson2@svenskakyrkan.se

Ansökningar kommer att prövas löpande så tjänsten kan vara tillsatt innan sista ansökningsdag. Märk din ansökan med "Komminister Furubergskyrkan". Sista ansökningsdag är 8 augusti.

För ytterligare information

Biträdande kyrkoherde Anna-Karin Jonsson, tel. 0911-27 41 31 eller e-post: anna-karin.jonsson2@svenskakyrkan.se 
Kyrkoherde Richard Asplund, tel. 0911-27 40 11 eller e-post: richard.asplund@svenskakyrkan.se 

Ordförande EFS Furubergskyrkan Monica Eriksson, e-post: mon.e.eriksson@gmail.com eller tel. 070-647 79 92

Facklig företrädare

Peter Werner (KyrkA), tel. 0911-27 41 15 eller e-post: peter.werner@svenskakyrkan.se  

Om Furubergskyrkan 

I Furubergskyrkan finns ett väl fungerande barnverksamhet, med bland annat Liten och Stor, Messy Church, barnkörer och scouter. Det finns två vuxenkörer. Under terminerna firas gudstjänst varje vecka, ibland firas veckans gudstjänst på en vardag. Det ordnas samlingar där man möts för att be tillsammans, för att lyssna till föredrag eller äta lunch tillsammans. Vid några tillfällen per år ordnas helger med fokus på musik och mission. 

LIKNANDE JOBB

Präst till S:t Olofs...


Mer info
& Ansökan
Linköpings stift

Präst sökes


Mer info
& Ansökan
Växjö stift

Församlingsherde


Mer info
& Ansökan
Göteborgs stift

Vi söker komminister


Mer info
& Ansökan
Skara stift

Vi söker präst


Mer info
& Ansökan
Lunds stift

Arbetsledande komminister


Mer info
& Ansökan
Skara stift

Vi söker en präst!


Mer info
& Ansökan
Lunds stift

Präst till Växjö Domkyrka


Mer info
& Ansökan
Växjö stift

Vi söker komminister...


Mer info
& Ansökan
Strängnäs stift